Logo Spa World Hotel

Spa World Hotel

Te Bad Nieuweschans

Status

Tweede kuuroord is een feit!

Op 14-01-2015 heeft RVS in een uitspraak RVS het beroep van Fontana ongegrond verklaard.

Gemeente geeft goedkeuring

Op 27-11-2013 heeft de gemeenteraad van Oldambt het raadsbesluit genomen inzake het Bestemmingsplan ‘Spa World Hotel’.

Provincie heeft de ontheffing verleend

Ontheffing van de Provinciale verordening Provincie Groningen Spa World Hotel 22 mei 2013

Achtergrond

In 2010 verzoekt handel en nijverheid Winschoten schriftelijk het college van B&W of het project ‘De Wereldbazar’ in Winschoten gevestigd mag worden vanwege zijn aanzuigende werking. Omstreeks de zelfde tijd wordt duidelijk dat er zich in de diepere grondlagen onder het perceel themaal water bevind van een zeer hoge kwaliteit. Provincie verzoekt aansluiting bij de toekomst visie van het dorp Nieuweschans dat op dat moment net Bad Nieuwschans is gaan heten omdat men er een kuurplaats van wil maken met aantrekkingskracht op Duitse bezoekers. Kuuroorden in Duitsland heten ook Bad. Het idee voor Spa World Hotel wordt uitgewerkt.

Gezamenlijk met provincie en gemeente wordt gekeken hoe we dit structuur versterkende project het beste in de gemeente Oldambt kunnen vestigen. Een stedenbouwkundig ontwerp wordt goedgekeurd. Eind 2012 neemt Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een besluit over de Spa World Hotel. Het bestemmingsplan wordt opgesteld.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 1 augustus en de reactie nota is opgesteld. Op 12 november 2013 is het raadsvoorstel  ter vaststelling aangeboden aan de commissie Bestuur, Middelen en Ruimte aangeboden en op 27 november 2013 aan de raad.

Publicatie:

Publicatie in staatscourant 31-07-2013                                                                                                               

Informatie avond 18-03-2013

Besluitenlijst:
Presentatie gemeente

Het college besluit 26 februari 2013 ( Parafenbesluit onder 2) Presentatie Wereldbazar OG b.v.

Het college besluit 5 maart 2013 (onder B: Parafenbesluit 26 februari 2013 conform besluitenlijst)

Het college besluit Spa World Hotel van 19 juni 2012

Besluit GS over Spa World Hotel 19 september 2012

Het raadsbesluit van september 2012