• 02
  • 03
  • vooraanzicht
  • kopzijn kant
  • entree
Spa World Hotel
         Te Bad Nieuweschans
free templates joomla
 
 
 

Son durum

27.11.2013 tarihinde Oldambt belediye meclisi Spa World Termal Oteli yeni imar planını meclis kararı olarak onaylamıştır.

İl meclisi projeye feragat tanimiştır.

Ontheffing van de Provinciale verordening Provincie Groningen Spa World Hotel 22 mei 2013

 

Arka planda

2010 yılında Winschoten Çarşı Ticaret ve Sanayi derneği de Wereldbazar' ın dışarıdan insanları bölgeye çekme etkisi nedeniyle bu pazarın Winschoten' da gerçekleştirilmesi için belediye meclis ve encümenine yazılı bir başvuru yapmıştır. Yaklaşık aynı dönemde arazinin derindeki tabakalarında yüksek kalitede kaplıca suyu bulunduğu tesbit edildi. İl meclisi, adı Bad( termal) nieuweschans olarak değiştirilen Nieuweschans beldesi için o dönemde hazırlanmakta olan gelecek vizyonu çerçevesinde Alman turistleri de bu bölgeye çekebilecek bir kaplıca bölgesi yaratılarak bir bağlantı oluşturulması istemini dile getirmiştir. Kaplıcalara Almanya' da da Bad deyimi kullanılmaktadır. Spa World Termal Oteli düşüncesi daha detaylı ele alındı. İl meclisi ve belediye ile birlikte en iyi hangi şekilde mevcut strüktürü daha da güçlendirebilecek bir projeyi Oldambt belediyesi sınırları içinde gerçekleştirilebileceğine bakıldı. Hazırlanan şehircilik planı onaylandı. 2012 yılı sonunda Groningen Eyaleti İl Meclisi Spa World Termal Otel ile ilgili bir kararı onayladı. İmar planı hazırlandı.

İmar planı ( bestemmingsplan ) 1 ağustos tarihinden itibaren askıya alındı ve itiraz dilekçelerinin değerlendirildiği nota hazırlandı. 12 kasım 2013 tarihinde meclis önerisi raadsvoorstel  

Bu belediye yasa tasarısı  raadsvoorstel  ) 12 kasım 2013 tarihinde kesin karar için belediyenin Kaynaklar ve kamu alanları komisyon yönetimine ve 27 kasım 2013 tarihinde ise belediye meclisine sunuldu.

 

Yayınlananlar

31 temmuz 2013 Staatscourant’ taki heber (Publicatie  )

18 mart 2013 tarihli Bilgilendirme akşamı

 

Kararlar listesi

26 şubat 2013 meclis kararı (kararın parafe edilmesi 2.ci kısım) Het college besluit 26 februari 2013

5 mart 2013 meclis kararı (B kısmı:26 şubat 2013 tarihli kararın parafe edilmesi dahilinde karar listesi) Het college besluit 5 maart 2013

19 haziran 2013 Spa World termal otel meclis kararı Het college besluit Spa World Hotel van 19 juni 2012

19 eylül 2013 Spa World termal otel Eyalet Meclisi kararı Besluit GS over Spa World Hotel 19 september 2012

Eylül 2013 meclis kararı Het raadsbesluit van september 2012